Yaquina Indians. A small tribe, but the most important division of the Yakonan family, formerly living about Yaquina River and Bay, west Oregon. By the early explorers and writers they were classed with the Salishan tribes to the north, but later were shown to be linguistically independent. The tribe is now practically extinct. There are a few survivors, for the greater part of mixed blood, on the Siletz Reservation, Oregon. According to Dorsey 1Jour. Am. Folk-lore, 111, 229, 1890 the following were villages of the Yaquina:

On the north side of Yaquina river:

 • Holukhik
 • Hunkkhwitik
 • Iwai
 • Khaishuk
 • Khilukh
 • Kunnupiyu
 • Kwulai
 • Kyaukuhu
 • Kyuwatkal
 • Mipshuntik
 • Mittsulstik
 • Shash
 • Thlalkhaiuntik
 • Thlekakhaik
 • Tkhakiyu
 • Tshkitshiauk
 • Tthilkitik
 • Ukhwaiksh
 • Yahal
 • Yikkhaich

On the south side of the river:

 • Atshuk
 • Chulithltiyu
 • Hakkyaiwal
 • Hathletukhish
 • Hitshinsuwit
 • Hiwaitthe
 • Kaku
 • Khaiyukkhai
 • Khitalaitthe
 • Kholkh
 • Khulhanshtauk
 • Kilauutuksh
 • Kumeukwu
 • Kutshuwitthe
 • Kwaitshi
 • Kwilaishauk
 • Kwulchichicheshk
 • Kwullaish
 • Kwullakhtauik
 • Kwutichuntthe
 • Mulshintik
 • Naaish
 • Paiinkkhwutthu
 • Pikiiltthe
 • Pkhulluwaaiithe
 • Pkuuniukhtauk
 • Puunttlriwaun
 • Shilkhotshi
 • Shupauk
 • Thlekwiyauik
 • Thlelkhus
 • Thlinaitshtik
 • Thlukwiutshthu
 • Tkulmashaauk
 • Tuhaushuwitthe
 • Tulshk

Footnotes:   [ + ]

1. Jour. Am. Folk-lore, 111, 229, 1890