Discover your family's story.

Enter a grandparent's name to get started.

Start Now

Yaquina Tribe

Yaquina Indians. A small tribe, but the most important division of the Yakonan family, formerly living about Yaquina River and Bay, west Oregon. By the early explorers and writers they were classed with the Salishan tribes to the north, but later were shown to be linguistically independent. The tribe is now practically extinct. There are a few survivors, for the greater part of mixed blood, on the Siletz Reservation, Oregon. According to Dorsey1 the following were villages of the Yaquina: On the north side of Yaquina river: Holukhik Hunkkhwitik Iwai Khaishuk Khilukh Kunnupiyu Kwulai Kyaukuhu Kyuwatkal Mipshuntik Mittsulstik Shash Thlalkhaiuntik Thlekakhaik Tkhakiyu Tshkitshiauk Tthilkitik Ukhwaiksh Yahal Yikkhaich On the south side of the river: Atshuk Chulithltiyu Hakkyaiwal Hathletukhish Hitshinsuwit Hiwaitthe Kaku Khaiyukkhai Khitalaitthe Kholkh Khulhanshtauk Kilauutuksh Kumeukwu Kutshuwitthe Kwaitshi Kwilaishauk Kwulchichicheshk Kwullaish Kwullakhtauik Kwutichuntthe Mulshintik Naaish Paiinkkhwutthu Pikiiltthe Pkhulluwaaiithe Pkuuniukhtauk Puunttlriwaun Shilkhotshi Shupauk Thlekwiyauik Thlelkhus Thlinaitshtik Thlukwiutshthu Tkulmashaauk Tuhaushuwitthe Tulshk FootnotesJour. Am. Folk-lore, 111, 229,...

Pin It on Pinterest