Maskoki Word Similarities

Search Fold3 for your
Native American Records

In the following comparative table I have gathered some terms of Maskoki which coincide in two or more of the dialects. The table may be helpful for giving a general idea of the lexical differences existing between the dialects explored:

Cha′hta Chicasa Alibamu Kossáti Creek Seminole Hitchiti Apalchi Mikasuki
Warrior táska táska tastenukfha tastanóki taskáya taskáya hú′li-tipi taskala tasikiá′hli
Woman ohóyo ehó, ihó téyi hókti hókti täigi taiki
Foot íyi iyi i-pát′ha i-pát′ha íli ili i-paláshi ia, ya ili-palasi
Village, town tamaha ókla óla óla tálofa tálofa ókli tófun (obj. case) ókli
Chief míngo mínko míko míku míko míko míki míki
House tchuka tchúka ishá ísa tchû′ku tchûku tchíki tchíka tchíki
Knife báshpro bushpro isláfka islátka iskalafki iskalafki
Canoe píni píni pi′lúdshi pi′lódshi (dim) pi′lótsi, pi′li pi′lódshi (dim)
Fire lúak lúak íti tigba tútka tútka íti íti
Water óka, uk′ha óka óki óki o-íwa, u-íwa o-íwa óki óki
Earth, land yákni yák′ne iháni iháni íkana íkana yákni yákni
Stone, rock táli tále táli táli tcháto tcháto táli tale
Wood íti īti itu ítu itu ítu ahí a′li
Sun háshi hashé hasie hási hási hási hási hasi
Moon háshi hashé nenaká hasi-nissi ni′la hási hás-lisi has-ótali hitok (month) has-otali
Thunder hilósha hilóha tonokóχka winei′hká tinítki tinítki tonuká′htchi tonokatchi
Pine tíak tíak tchúye tchúye tchóli tchoyi
Maize tántchi tántchi tchasié tchási ádshi, átchi ádshi áspi áspi
Grass háshuk háshuk ássi páhi páhi páhi páhi
Bear níta nita níkta nikta nok’húsi nokose noχû′si nókosi
Deer issi íssi ítchu idshu ítchu ítcho itchi itchi
Bird húshi fushé fósi fosi fúsua fosua, fúswa fosi fusi
Fish naní nanné ′lá′lu ′lá′lu ′lá′lu ′lá′lu ′lá′li ′lá′li
Good atchúkma kanóasu káheno, kánu hí′li hi′li hí′li hí′li
White háta, tóbi tohobi hátka hátga hátki hátki hátgi hatki
Red húmma hómma húmma húmma tcháti tcháti kitistchi kitiski
Black lúsa lósa lótcha lúdsa lásti lásti lódshi lútchi
All móma oklunhá wayamúlu wayíli omálga omálga lápki ámali, ilúngta lápki
One atcháfa tcháffa tchafáka tchafáka hámgrin hámgrin ′lámin ′lámin
Two túklo tókolo tokoló túglo hokólin hokólin túklan tóklan
Three tutchína totchéna tut′chína tutchínan tut′tchínin tut′tchínin tutchínan tusa tot′tchínan
Four úshta oshtá ostáka ostákan óshtin óshtin sitákin tchitákin
Five ta′lápi ta′lápe ta′lápi tsahupága tcha′hkpnií tcha’hki′pin tchákgipan tcha′hkípin
Six hanáli hannále hánali ahhana′lin ipákin ipákin ípagin ipákin
Seven untúklo ontokló hontók’lo hontóklun kolapákin kolapákin kolapákin kolapákin
Eight untotchína ontutchéna hontot’china undetsínan tchinapákin tchinapákin tusnapákin tosnapákin
Nine tchakáli tchakále ibitchá’hkali pitchakálin ostapákin ostapákin ustapákin ostapákin
Ten pokóli pokóle pokóli pokóle pálin pálin pokólin pokólin
To See pisa pissa hitchas hitchus hídshita hídshita hitchígi pitcha hidshíki

 MLA Source Citation:

Gatschet, Albert S.A Migration Legend of the Creek Indians. Pub. D.G. Brinton, Philadelphia, 1884. AccessGenealogy.com. Web. 26 December 2014. http://www.accessgenealogy.com/native/maskoki-word-similarities.htm - Last updated on Oct 20th, 2012


Categories:
Topics: , , ,

Contribute to the Conversation!

Our "rules" are simple. Keep the conversation on subject and mind your manners! If this is your first time posting, we do moderate comments before we let them appear... so give us a while to get to them. Once we get to know you here, we'll remove that requirement.

You must be logged in to post a comment.

Newsletter Signup

We currently provide two newsletters. Why not take both for a run?

Genealogy Update: We send out this newsletter whenever we feature a new, or significantly updated, collection or database on our website.

Circle of Nations: We send out this newsletter whenever we feature a new (or significantly updated) Native American collection or database on our website.

Once you've clicked on the Subscribe button above you'll receive an email from us requesting confirmation. You must confirm the email before you will be able to receive any newsletter.

Connect With Us!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!